Bezpłatne kursy EFS

EFS to Europejski Fundusz Społeczny, który daje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych osobom pracującym, pomaga bezrobotnym w znalezieniu pracy i podniesieniu ich umiejętności zawodowych, przeciwdziała dyskryminacji zawodowej oraz udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym, które chcą być aktywne zawodowo.

Szkolenia i kursy prowadzone w ramach EFS stanowią często odrębną grupę tego typu zajęć, ponieważ są dofinansowywane, można w nich wziąć udział bezpłatnie. Kursy EFS jest prowadzony profesjonalnie przez osoby, posiadające pełne uprawnienia, więc program i jakość nie odbiegają od innych, płatnych i komercyjnych zajęć. Szkolenia EFS obejmują warsztaty językowe, wykłady, szkolenia on-line, doradztwo i dają niepowtarzalną szansę na dotarcie do wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji i rozwój zawodowy.

Europejski Fundusz Społeczny działa od 1957 roku i aktywizuje rynek pracy we wszystkich krajach unijnych. Dzięki inicjatywom zakrojonym na szeroką skalę, tysiące osób w Polsce ma szansę na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności zawodowych. W ramach EFS dofinansowaniem objęto kursy języków obcych, szkolenia, projekty, praktyki, słowem – wszystko, co może podnieść aktywność na polskim rynku pracy. Oferta kierowania jest do małych, średnich i dużych firm, a także do osób prywatnych. Szkolenia obejmują wiele dziedzin i sfer zawodowych, a oferta wciąż jest dostosowywana do oczekiwań rynku.